Hội giảng chào mừng ngày 20/10

Tháng Mười 13, 2016 10:33 sáng

Đẩy mạnh phong trào thi đua Hai tốt trong đơn vị trường học. Nâng cao chất lượng dạy – học của giáo viên và học sinh, qua đó nhằm giúp cho các cô giáo học tập, trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau trong công tác.

Phát hiện nhân tố điển hình trong phong trào thi đua hai tốt từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến của phong trào trong tập thể và trong nhà trường. Đồng thời nhận ra được những khuyết điểm để khắc phục và rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Một số hình ảnh hoạt động của cô và trẻ trong các tiết dạy.

img20161012083126

Tiết dạy Thơ: Đôi mắt của em của cô Nguyễn Thị Nguyệt – Lớp 3 tuổi B

img20161012100639

Tiết dạy Toán của cô Đào Thị Thanh tại lớp 5 tuổi A

img20161012092449

Tiết kể chuyện Gấu con bị đau răng của cô Hoàng Thị Hằng Tại lớp 4 tuổi B

img20161011085317

Tiết dạy Tạo hình ” Dán hình người ” của cô Trần Thị Ngân lớp 4 tuổi B

img20161012152319

Tiết dạy KPKH của cô Lê Thị Vân lớp 4 tuổi C

Trong đợt thao giảng lần này có 8 tiết dạy. Kết quả có 5 tiết xếp loại giỏi( Cô Vân, cô Ngân, cô Nguyễn Bắc, cô Thiện, cô Hường) và 3 tiết xếp loại khá ( cô Tâm, cô Hằng, cô Nguyệt).

Bảo Yến.